Prosa beskrivelse

HTMJK

Høje Taastrup Modeljernbane Klub

En efterårsdag i 1960 ankommer vi med færgen til Sundby på den store danske ø Midtland. Lyntoget ”Rosåen”, som færgen overfører, afgår straks efter færgens ankomst; - fra landgangsbroen ser vi det forsvinde i kurven bag maskindepotet.

Vi har i stedet valgt at begynde vort besøg på det Midtlandske jernbanenet med en tur fra Sundby til Rosbjerg med eksprestoget, som har forbindelse med færgen og som desuden medfører gennemgående vogne fra Sundby Havn til både Fjordborg og Klintholm.

Ved færgeperronen holder en stamme med en Cc vogn beskiltet Rosborg samt 2 Av vogne til henholdsvis Fjordborg og Klintholm. Til vores forbløffelse er eksprestoget forspændt en F-maskine, som dog viser sig kun at skulle trække stammen fra færgeperronen og derefter trykke den til perron i spor II. Kort efter kobles en E-maskine samt 2 Cp vogne til stammen. Dette materiel har stået i spor I, hvor lokale rejsende bekvemt har kunnet stige om fra de lokale rutebiler til eksprestoget. Efter sammenkobling, samling af harmonika´er og bremseprøve er der afgang. Vi når at se, at Sundby er en forholdsvis stor station med spor til både havnekaj og pakhus samt sidespor til oliedepot og slagteri. Derudover er der læssevej med både traverskran og rampeanlæg.

http://anlaegget.htmjk.dk/#!home
http://anlaegget.htmjk.dk/#!home

Da vi forlader stationen ser vi maskindepotet, hvor der pusles om de hjemmeværende maskiner. Efter remisen forløber linien i en gennemskæring, men kommer via en svag stigning op i terræn´et og passerer en campingplads, som ligger idyllisk ved en å, som løber under jernbanen. Hej findes et lille trinbræt, Åhøj, hvor et par tog i hver retning standser hver dag. Første station er Thorslunde, som ekspressen kører igennem uden stop, men vi når at se, at der i spor II holder et særtog mod Sundby fremført af en D-maskine og udelukkende bestående af sukkertankvogne fra fabrikken i Nyskov.

Efter Thorslunde gennemløber banen et større skovparti gennem flere store kurver. Vi ser Træløse Savværk med et sidespor, og kort efter passeres den tidligere station i Træløse, nu trinbræt. Kort efter ankommer vi til Nyskov, hvor vi standser i spor II. Ved indkørslen så vi det lokale maskindepot, hvor der er plads til 4 mindre maskiner af D-maskine størrelse, men det er sukkerfabrikken i stationens modsatte ende, der tiltrækker sig opmærksomheden. Der findes adskillige åbne vogne med roer og roeaffald, ligesom der står flere sukkertankvogne.

http://anlaegget.htmjk.dk/#!home

På selve fabriksområdet får vi et glimt af smalsporsmateriel, som betjener en del af det lokale opland. På den modsatte side af perronen i spor III holder en MO med en Cps styrevogn. Det er det lokale tog til Rosborg, som vil afgå kort efter vort tog med stop ved alle stationer undervejs, mens vi er gennemkørende herfra til Rosborg.

http://anlaegget.htmjk.dk/#!home
http://anlaegget.htmjk.dk/#!home
http://anlaegget.htmjk.dk/#!home

Vel oppe i højden er der tid til at beundre det storslåede landskab, som banen slynger sig igennem via flere store kurver og forbi Pillerup, ubetjent standsningssted på fri bane med en midtliggende perron og adgang fra en krydsende vejbro, inden det i susende fart går ned gennem Kærup, som er udstyret med et midtliggende overhalingsspor/krydsningsspor samt enkelte læssespor samt privat sidespor til en større grusgrav, som har hentet meget grus ud af det Midtlandske højland til diverse anlægsarbejder.

http://anlaegget.htmjk.dk/#!home

Strækningen fortsætter med at falde frem mod Rosborg, hvor vi på en kortere strækning kører underjordisk, og herunder passerer Sønderport, som er en forstadsstation til Rosbjerg. Ude i dagslyset igen kører vi gennem en stor kurve og ankommer så til Rosbjerg, hvor der er ankomst i spor III. Kort tid efter afhenter et ”Marcipanbrød” de 2 Av-vogne og stiller Fjordborgvognen i spor IV, mens den derefter rangerer ind i spor V med Klintholmvognen og kobler til en lokal privatbanebogievogn af ældre dato. Vi er fulgt med til perron 3, hvor vi i spor 4 kort efter ser en Mo vogn med en Cps ankomme og koble til den henstående Av-vogn. Vi kan tydeligt se, at Rosbjerg er et stort bysamfund, idet der på terrænet er mange vogne, ligesom godsbanegården har et rangerbjerg til sortering af godsvognene. Rosbjerg er øområdets administrative centrum med sygehus, amtsadministration, uddannelsesmuligheder etc. Der er daglig lyntogsforbindelse mellem Rosbjerg og København via færgen i Sundby.

Ved afgangen fra Nyskov får E´eren ”kniven” for hurtigst muligt at komme op i fart inden stigningen op mod det Midtlandske højdedrag begynder. Fra Nyskov og frem til Rosborg er der dobbeltspor på grund af den intensive trafik. For at forbedre strækningen er stigningen gjort fladere, hvorved de to spor over en strækning ikke forløber i samme niveau.

http://anlaegget.htmjk.dk/#!home
http://anlaegget.htmjk.dk/#!home

Vi tager med Mo-toget mod Fjordborg og bemærker, at strækningen forløber parallelt med privatbanen på det første stykke ud fra Rosbjerg og herunder passeres Rosåen på en stor dobbeltsporet stålbro. Kort efter skilles de to strækninger og efter lidt kørsel passeres Greve trinbræt, som ligger lidt øde, hvilket passer fint sammen med, at et ammoniakdepot har eget sidespor. Efter en stor kurve kører vi ind på Højstrup station, hvor der er krydsning med et godstog fremført af endnu en D-maskine. I stammen indgår flere åbne vogne med roer til fabrikken i Nyskov. Alle roevogne samles i Rosbjerg, hvorfra de ofte sendes med særtog til Nyskov. Disse tog trækkes normalt af en N-maskine på grund af se store stigninger på strækningen. Højstrup har både krydsningsspor, læssespor samt sidespor til et stenværk, hvorfra DSB henter skærver. Vi fortsætter turen, som slutter i Fjordborg, hvorfra rejsen kan fortsættes med bilfærge eller natbåd til udlandet fra den relativt store havn, som også indeholder et frysehus og en filletfabrik i forbindelse med den lokale fiskerihavn. Natbådsforbindelsen medfører, at der på skibsdage gennemføres tog til havneperronen, så de rejsende har let omstigning fra bådtoget til skibet.

 

Tilbage i Rosbjerg afgår Marcipanbrødet med sine vogne ad privatbanen mod Klintholm. Første station er Morup, som er ved at udvikle sig til en forstad til Rosborg, så der findes nogle skinnebustog, som kun kører fra Rosborg til Morup og retur. I Morup findes et regionallager for FDB, hvilket betyder, at godstrafikken hertil er ret betydelig. Sporet er også ganske kraftigt og delvist i skærveballast.. Efter Morup går det til Dalby, som ligner en lille Torneroseby, men ind i mellem vågner både by og station, når Jens´erne fra Dalby lejren skal hjem eller på øvelse sammen med deres isenkram. Fra Dalby går det videre mod Klintholm, og det fornemmes tydeligt, at herude sker der ikke meget – trafikken er tynd og sporet spinkelt. Vi ankommer dog velbeholdent til Klintholm, og efter et kort ophold rangeres toget til havnen, hvorfra der er færgeforbindelse til Rosøre, og færgen har af og til en godsvogn med til eller fra Rosøre, hvor der er et lille sporanlæg til læsning og losning af vogne. I Klintholm er der desuden spor ned på havnekajen, hvor både den lokale kulhandel samt skrothandleren får en vogn en gang i mellem.

 

Info om klubben skriv til Formanden(at)HTMJK.DK Har du spørgsmål til hjemmesiden skriv til Webmaster(at)HTMJK.DK